עד שתמצא מכונת זמן

חידושים טכנולוגיים בענף האסתטיקה