הדור האחרון באבולוציית מערכות חידוש העור – מאת ז'אנה גליק, מגזין יופי

הדור האחרון באבולוציית מערכות חידוש העור – מאת ז'אנה גליק, מגזין יופי, יולי 2013