מהפכת גלי הרדיו ה-DEEP3, יורם גלר, מגזין יופי

מהפכת גלי הרדיו ה-DEEP3, יורם גלר, מגזין יופי, אוג' 2017