הרצאת טיפולי פנים

הרצאה של יורם גלר – טיפולי פנים באמצעות קרן אור ופילינג