הקפאת שומן בזרועות 18.2.2018

THR Cryoliposis Reduction
הקפאת שומן בזרועות
לאחרונה נפוצו מכשירי הקפאת שומן בשיטת ה- CRYOLIPOSIS4