חיפוש

בטיחות בחדר הטיפולים, מטפלים באמצעות קרני לייזר IPL בשיטת THR עובדים באופן בטוח, מאת יורם גלר, מגזין יופי

בטיחות בחדר הטיפולים, מטפלים באמצעות קרני לייזר  IPL בשיטת THR עובדים באופן בטוח, מאת יורם גלר, מגזין יופי